Vart tionde barn kan inte åka med på lagets resa

feb 2018 Emelie Renholm


Har föreningsidrott blivit lyx? Är det bara barn till rika föräldrar som kan vara med i en förening och få tillgång till idrott, gemenskap och utveckling? Det svenska föreningslivet har under lång tid vart en viktig del av samhället, men ser nu ut att vara på utdöende. Kan vi vända utvecklingen och göra föreningslivet tillgängligt för alla?

Idrott bidrar till hälsa, utveckling och gemenskap

Idrott bidrar till en god hälsa, men handlar om så mycket mer än så. Barn och ungdomar som får chansen att idrotta i en förening, får också fördelar i form av utveckling, bättre förutsättningar för inlärning, och så klart gemenskap och minnen för livet. Därför tycker vi att det är så viktigt att idrotten och föreningslivet är tillgängligt för alla. Det ska inte spela någon roll vilka ekonomiska förutsättningar dina föräldrar har. Eller var du bor. Men idag har föreningsidrott tyvärr blivit en klassfråga. Att ingå i en förening är kostsamt och bidragsstrukturen förstärker klassklyftorna istället för att motverka dem. Hur påverkar det familjer runtom i landet?

Newbodyrapporten 2017

Vi ville ta tempen på svenskt föreningsliv och lät därför, genom tredje part, genomföra en undersökning i syfte att kartlägga hur svenska föräldrar ser på föreningsidrott i allmänhet och den ekonomiska aspekten i synnerhet. Under sommaren 2017 har över 500 föräldrar besvarat en webbaserad enkät. Undersökningen är statistiskt säkerställd och belyser ideellt arbete, ekonomi och framtid. Resultatet finns att läsa i sin helhet i Newbodyrapporten 2017.


Föräldrar märker av att idrottande i föreningslivet blivit dyrt


Undersökningens resultat är oroande på många plan. Många föräldrar upplever medlemsavgifterna som dyra och oroar sig för huruvida de kommer ha råd att låta barnen idrotta i framtiden. En av tio svarar att deras barn fått stanna hemma från cupen eller lägret av ekonomiska skäl. I ett lag på 20 barn innebär det alltså att två barn fick stanna hemma.

Vilka konsekvenser får det att idrotten inte är tillgänglig för alla?

Om vi är överens om de positiva effekter som idrotten enligt flera studier visat sig ha på inlärning, utveckling mm., är det oroande att tänka på vad ett exkluderande föreningsliv innebär i förlängningen. Om enbart barn till rika föräldrar får ta del av de positiva effekter som idrotten ger, ser vi hur dessa barn således kan få ett ännu större försprång och klyftorna på sikt kan komma att växa ännu mer.

Hur ser framtiden ut?

Vi på Newbody känner oss hoppfulla inför framtiden. Så länge det finns eldsjälar som ger av sin tid och sitt engagemang, för att ge barn och ungdomar möjligheten att utvecklas inom föreningslivet, finns hopp om att vända den negativa trenden. Sedan starten 1987 har Newbody bidragit med närmare 1 miljard kronor till föreningsliv och skola och avser fortsätta göra det ännu enklare att finansiera den viktiga föreningsverksamheten.

Vill du läsa rapporten i sin helhet?

Vill du läsa rapporten i sin helhet kan du klicka här

3 tips för att lyckas med finansieringsaktiviteten i skolklassen

12 feb 2018 Emelie Renholm
När ni bestämt er för att jobba ihop pengar till klasskassan, finns det vissa saker ni bör tänka på för att lyckas bra. Efter 30 år i branschen har vi samlat på oss erfarenheter från lyckade insatser, och sammanställt dessa i en lista med 3 tips.

1. Börja med ert mål

Ett mål som engagerar, ökar sannolikheten att gruppens medlemmar kommer lägga ner tiden som krävs för att lyckas med insamlingen. Konkretisera målet, räkna fram hur mycket ni behöver tjäna och räkna ut vad det innebär i antal paket som ni behöver sälja. På vår hemsida finns en kalkylator som hjälper er att enkelt räkna fram ert mål i antal paket.

2. Rätt säljledare

Välj ut en representant som är strukturerad, inspirerande och tycker det är kul att vara i ledarrollen. Som säljrepresentant kan du hålla koll på insatsen och se hur gruppen arbetar mot målet, återkoppla och peppa gruppen och på så vis ta er närmre målet. Säljledaren har en utökad roll i webbshoppen och kan ha koll på försäljningen hela vägen från start till mål.

3. Nyttja alla era kanaler

Idag har de flesta tillgång till sociala medier såsom Facebook, Messenger och Instagram. Genom att i dessa kanaler dela er unika webbshop, kan ni nå ut till ett stort antal potentiella slutkunder. Genom att i shoppen lägga upp unika bilder för er grupp, och beskriva målet med er försäljning, ökar ni sannolikheten att man väljer att genomföra ett köp och stötta er aktivitet.

Följ de här 3 enkla tipsen - så att alla i klassen kan följa med.