Om cookies

En cookie, eller kaka på svenska, är en textfil som webbplatser begär att få lagra på besökarens dator eller på annat kommunikationsmedel som besökaren använder (med dator nedan avses även andra kommunikationsmedel som kan användas för att besöka webbplatser). En cookie innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel som bland annat gör det möjligt att identifiera besökaren till webbplatsen och följa besökarens surfande på webbplatser som använder samma typ av cookie, varigenom exempelvis erbjudanden som visas på webbplatserna kan anpassas efter den specifika besökaren.

Två typer av cookies

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparas på besökarens dator och är en mer varaktig cookie i jämförelse med en sessionscookie (se nedan för ytterligare information). En permanent cookie används exempelvis för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Denna typ av cookie har ett utgångsdatum innebärande att när väl utgångsdatumet har passerat raderas cookien från besökarens dator.

Den andra typen av cookies kallas för sessionscookie och lagras temporärt i besökarens dator under den tid som besökaren surfar på en webbplats. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger ned sin webbläsare.

Vårt användande av cookies

Med beteckningarna ”vi”, ”våra” och ”oss” nedan avses Newbody AB, org. nr 556414-8053, Fältspatsgatan 5, 421 30 Västra Frölunda, Sverige, och det är vi som är ansvariga för användningen av cookies på webbplatsen www.newbody.se. På vår webbplats används både permanenta cookies och sessionscookies. Oberoende av vilken typ av cookie som vi använder, sparas inga personuppgifter om dig som besökare såsom e-postadress eller namn (se följande länk för information om vår personuppgiftsbehandling). Däremot kan Google spara vissa personuppgifter i de cookies som de använder genom vår webbplats (se nedan för ytterligare information om Google Analytics och Remarketing genom Google Analytics).

De främsta syftena med vårt användande av cookies är att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats, förbättra vår kundservice och anpassa våra erbjudanden samt annonser på vår webbplats efter vad du är intresserad av. Vi använder oss av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google. Vi använder oss även av Remarketing genom Google Analytics för annonsering på vår webbplats och tredje parts webbplatser. Informationen som sparas i de cookies som Googles verktyg använder (såsom bland annat IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på Googles servrar som finns placerade runt om i världen. I och med detta kan denna information komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande. Google kan även komma att överföra informationen till tredje part för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Samtycke till vår användning av cookies

Genom att du surfar på vår webbplats eller har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies som den beskrivs ovan. Det är frivilligt att lämna samtycke till vårt och Googles användande av cookies. Om du samtycker till användningen av cookies ges du tillgång till alla de funktioner på vår webbplats som kräver cookies. Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke till vårt användande av cookies.

Du har även möjlighet att återkalla ett lämnat samtycke vilket du kan göra genom att ändra inställningarna i datorns webbläsare så att cookies inte längre tillåts att sparas. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder en läsplatta kan inställningarna om cookies normalt ändras i läsplattans operativsystem och om du använder en smarttelefon kan inställningarna om cookies normalt ändras genom smarttelefonens webbläsare. För mer information om inställningar för cookies hänvisar vi till din webbläsares hjälpsidor. Nedan finns några länkar om hur man hanterar cookies i vanliga webbläsare. För att hindra Googles användande av cookies kan besökaren följa instruktionerna på följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

För det fall du inte samtycker till användningen av cookies på vår webbplats kommer du exempelvis inte kunna logga in på vår webbplats, och våra erbjudanden samt annonser kan komma att visas för dig oftare än avsett.

IE9
Firefox
Google Chrome