1 års garanti på alla produkter

För att du ska känna dig trygg med våra produkter lämnar vi alltid 1 års garanti. Garantin gäller vid normal användning och vid hantering enligt skötselråden som du hittar i plagget eller på förpackningen.

Anledningen till att vi kan lämna 1 års garanti är att vi jobbar efter ett tryggt och effektivt
kvalitetssystem som säkerställer att produkterna håller den kvalitet vi lovar.

Noggrann kontroll av alla produkter
Alla våra leverantörer jobbar efter vårt omfattande kvalitetssystem NBQ som ställer höga krav på produktkvalitet. Vi gör sedan löpande kontroller både på plats i fabriken och på vårt lager innan produkterna skickas ut. Resultatet blir att vi känner oss trygga med våra produkter – och kan därmed lämna 1 års garanti.

Har du en produkt som inte lever upp till förväntningarna, trots att den hanterats enligt skötselråden, klicka här för att göra en reklamation.

Trygg med kvaliteten tack vare NBQ

Alla våra leverantörer jobbar efter vårt omfattande kvalitetssystem NBQ som ställer höga krav på produktkvalitet.

Vi följer sedan upp och kontrollerar regelbundet, både på plats i fabriken och på vårt lager innan produkterna skickas ut. Resultatet blir att vi känner oss trygga med våra produkter – och kan därmed lämna 1 års garanti. Kortfattat innebär systemet att vi har styrt upp alla rutiner för produktframställning, laboratorietester, kvalitetskontroller m.m. Syftet är att alla ska göra rätt från början. Små misstag kan få stora konsekvenser för både Newbody och våra leverantörer. Men genom att tillsammans arbeta för att upprätthålla god kvalitet hela vägen minimerar vi risken för misstag. På så vis säkerställer vi en effektiv och hållbar produktion.

Resultatet: Vi kan lämna 1 års garanti
Tack vare våra nära samarbeten med leverantörer och regelbundna uppföljningar känner vi oss trygga med våra produkter. Det gör att vi kan lämna 1 års garanti på alla varor. Garantin gäller vid normal användning och vid hantering enligt skötselråden som du hittar i plagget eller på förpackningen.