Juridisk info

Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. Det finns dock risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat.

Eventuellt användande av informationen på denna hemsida sker därför på användarens egen risk. Newbody ansvarar inte för informationen på hemsidan eller på annan hemsida med länk till eller från Newbodys hemsida.