Vår strävan för en bättre miljö

Vi jobbar aktivt för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Just nu driver vi ett större projekt för att identifiera vilka områden vi kan göra störst nytta inom och vårt kvalitetssystem NBQ utvecklar vi kontinuerligt.

Med våra miljöprojekt och kvalitetssystem strävar vi efter att minska våra avtryck på miljön. Samtidigt som vi gör våra leverantörer mer medvetna om miljöproblemen. Steg för steg jobbar vi tillsammans mot ett mer effektivt användande av jordens resurser och en hållbar framtid.

Högerbild