Personuppgiftbehandling på vår webbplats

Newbody AB, org. nr 556414-8053, Fältspatsgatan 5, 421 30 Västra Frölunda, är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss genom besök på vår hemsida. De personuppgifter som vi kommer behandla är endast din IP-adress och med benämningen ”personuppgifter” nedan avses således endast din IP-adress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att genom Google Analytics och Google Remarketing kunna anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Eftersom vi använder oss av Google Analytics och Google Remarketing kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på Googles servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor.

Vidare kan vi och Google komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår webbplats och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje part för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

Genom att du besöker vår webbplats samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom att skriftligen meddela oss detta på ovan angivna adress.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter och du har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.