Vårt ansvar

Vi vill göra goda affärer med långsiktig lönsamhet för alla inblandade – affärer som bygger på ärlighet, medmänsklighet, ödmjukhet och stort fokus på miljö och etik.
Vi strävar efter social och miljömässig hållbarhet i alla led


För oss är det viktigt att visa hänsyn mot nästa generation. Både genom att ta hand om vår miljö, men också genom att tänka på de barn som växer upp idag.

Vår strävan för en bättre miljö

Vi jobbar aktivt för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Just nu driver vi ett större projekt för att identifiera vilka områden vi kan göra störst nytta inom och vårt kvalitetssystem NBQ utvecklar vi kontinuerligt.


Med våra miljöprojekt och kvalitetssystem strävar vi efter att minska våra avtryck på miljön. Samtidigt som vi gör våra leverantörer mer medvetna om miljöproblemen. Steg för steg jobbar vi tillsammans mot ett mer effektivt användande av jordens resurser och en hållbar framtid.

image

Image

Trygg produktion med långsiktiga samarbeten

Vi på Newbody tycker att det är oerhört viktigt att veta att vi kan stå för våra produkter och hur de produceras.

Våra produkter produceras i Turkiet, Bangladesh och Kina. Vi besöker fabrikerna flera gånger om året och har ett nära samarbete med dem. Detta, i kombination med de otaliga oanmälda besök som sker av våra kvalitetskontrollanter på plats, gör att vi har full koll på produktionen. Vi kan garantera att inga av våra fabriker använder sig av barnarbetare och att de följer de lagar och regler som finns i landet.

Utöver dessa kontroller görs det även slitage-, kemikalie- och användartester på alla våra nya produkter på plats i produktionsländerna. Detta sker innan produkterna är okej att producera och leverera till oss. Testet utförs på ett oberoende testinstitut som vi har valt – och vi kräver att kemikaliehalterna inte överstiger EU-standard.

Vi ser även till att alla våra leverantörer uppfyller vår uppförandekod.

Bilden visar Erik och Tobias på besök hos en av våra leverantörer i Turkiet.

Test i kvalitetslabb

Vi har som krav att alla produkter som vi tar in måste vara dubbelt så prisvärda som motsvarande produkt i butik. Vi ska alltså alltid hålla halva butikspriset.

Under 2015 genomförde vi en ordentlig kontroll av våra produkter. Vi lät Swerea testa ett antal produkter – och jämföra dem med produkter som var åtminstone dubbelt så dyra som våra. Newbodys produkter visade sig hålla betydligt högre kvalitet än alla de andra testade produkterna.

Vi simulerade två års användning. Ingen av våra produkter var utslitna efter två år. Vissa av produkterna vi jämförde våra med gick inte att känna igen redan efter ett år användning.

Självklart är vi stolta över vår kvalitet och vet därför att vi med gott samvete kan garantera att våra produkter håller i minst ett år.

Image

Image

NBQ – ett effektivt arbetsverktyg

Vårt kvalitetssystem NBQ säkerställer god kvalitet genom hela processen från idéstadiet till produktens leverans till kund.

Alla våra leverantörer jobbar efter vår omfattande NBQ-manual som innehåller högt ställda krav på ett bra arbetssätt när det gäller alltifrån produktion till etik och miljö. Resultatet blir att vi känner oss trygga med våra produkter – och kan därmed lämna 1 års garanti.

Kortfattat innebär systemet att vi har styrt upp alla rutiner för produkt- framställning, laboratorietester, kvalitetskontroller m.m. Syftet är att alla ska göra rätt från början. Små misstag kan få stora konsekvenser för såväl Newbody som våra leverantörer, och för dig som konsument. Men genom att tillsammans arbeta för att upprätthålla god kvalitet hela vägen minimerar vi risken för misstag. På så vis säkerställer vi en effektiv och hållbar produktion.

Resultatet: Vi kan lämna 1 års garanti
Tack vare våra nära samarbeten med leverantörer och regelbundna uppföljningar känner vi oss trygga med våra produkter. Det gör att vi kan lämna 1 års garanti på alla produkter. Garantin gäller vid normal användning och vid hantering enligt skötselråden som du hittar i plagget eller på förpackningen.

Ett års garanti - ett löfte vi kan hålla

Vi har ett års garanti på alla våra produkter. Vi är otroligt stolta över att kunna ta fram produkter av så hög kvalitet. Anledningen till att vi kan garantera att våra produkter håller i minst ett år (ofta betydligt längre) är att vi är extremt noga med kvalitetskontroller.

Redan i fabriken genomförs kvalitetskontroller. Vi gör en s.k. Inline-inspektion, som alltså sker när produkten håller på att produceras. Efter produkten är klar och ska skickas till oss görs ännu en kontroll. Under dessa kontroller stäms produkten av mot våra NBQ-prover. Detsamma sker när produkten kommit fram till oss, av vår kvalitetsansvarige. Tre kontroller per leverans sker alltså för att säkerställa att våra produkter håller den höga kvalitet som vi kräver.

Bild - ett års garanti

Bild - kemikalier

Kemikalier

Kemikalieinspektionen genomför oannonserade tester på ett flertal företag varje år. För några år sedan var det vår tur att bli granskade. Kemikalieinspektionen samlar in ett visst antal produkter och gör omfattande tester på dem – för att se om produkterna innehåller skadliga kemikalier.

För många är detta något jobbigt. Inte för oss. Vi vet att vi sköter oss på alla punkter och välkomnade inspektionen med öppna armar. När granskningen av våra produkter var klar hade våra produkter fått högsta betyg. Kemikalieinspektionen var tillochmed imponerad över vårt resultat.

Detta förstärker ännu mer den stolthet vi känner för vår produktion och det faktum att både de som använder och tillverkar våra produkter kan känna sig trygga. Det gör att vi som jobbar på Newbody kan sova gott om nätterna.