Vårt ansvar

Vi vill göra goda affärer med långsiktig lönsamhet för alla inblandade – affärer som bygger på ärlighet, medmänsklighet, ödmjukhet och stort fokus på miljö och etik.
Vi strävar efter social och miljömässig hållbarhet i alla led


För oss är det viktigt att visa hänsyn mot nästa generation. Både genom att ta hand om vår miljö, men också genom att tänka på de barn som växer upp idag. Ett exempel är vårt samarbete medPlan International, där vi stödjer ett skolprojekt på plats i Bangladesh. Ett självklart val då vi även har produktion i landet. Vill du också stödja Plan i deras arbete att hjälpa barn runt om i världen? Läs mer på Plans hemsida.

Vår strävan för en bättre miljö

Vi jobbar aktivt för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Just nu driver vi ett större projekt för att identifiera vilka områden vi kan göra störst nytta inom och vårt kvalitetssystem NBQ utvecklar vi kontinuerligt.


Med våra miljöprojekt och kvalitetssystem strävar vi efter att minska våra avtryck på miljön. Samtidigt som vi gör våra leverantörer mer medvetna om miljöproblemen. Steg för steg jobbar vi tillsammans mot ett mer effektivt användande av jordens resurser och en hållbar framtid.

image

Image

Trygg produktion med långsiktiga samarbeten

Vi vill göra goda affärer som alla vinner på. För att göra det möjligt strävar vi efter att ha långa och djupa samarbeten med våra leverantörer. Tillsammans kan vi skapa rätt förutsättningar för hög kvalitet till rätt pris.

Tillverkarna av våra strumpor finns i Turkiet och har lång erfarenhet av att göra högkvalitativa strumpor. Våra andra produkter kommer från våra duktiga samarbetspartners i Kina och Bangladesh. Alla är noga utvalda och jobbar efter vår uppförandekod.

Vi växer tillsammans med våra leverantörer
För att få en så god insyn som möjligt i produktionsprocessen är vi ofta ute och besöker våra leverantörer. Ett samarbete som gör att vi kan utvecklas åt samma håll och ha förståelse för varandras behov. Vi strävar därför efter att tillsammans arbeta för en effektiv produktion när det gäller allt ifrån ledtider till kvalitet. Varje samarbete ska kännetecknas av enkelhet, tillit och transparens.


Mål: social och miljömässig hållbarhet

För oss är det viktigt att tänka på nästa generation både genom att ta hand om vår miljö, men också genom att ta hand om dem som växer upp idag. Vi jobbar för långsiktig social hållbarhet både lokalt och globalt.

En viktig del av vårt sociala arbete sker hos våra leverantörer i olika länder. Innan vi inleder ett samarbete med någon ny leverantör går vi alltid noggrant igenom vår uppförandekod, Code of Conduct och vårt miljö- och kvalitetssystem NBQ. Projekt på hemmaplan Vi jobbar både lokalt och globalt. På hemmaplan engagerar vi oss exempelvis i projekt där vi kan bidra med något gott. Exempelvis har vi delat ut strumpor på redaktionen för de hemlösas tidning Faktum i Göteborg under flera år. Vi har även ett samarbete med Plan International, där vi stödjer ett skolprojekt på plats i Bangladesh.

Image

Image

NBQ – ett effektivt arbetsverktyg

Vårt kvalitetssystem NBQ säkerställer god kvalitet genom hela processen från idéstadiet till produktens leverans till kund.

Alla våra leverantörer jobbar efter vår omfattande NBQ-manual som innehåller högt ställda krav på ett bra arbetssätt när det gäller alltifrån produktion till etik och miljö. Resultatet blir att vi känner oss trygga med våra produkter – och kan därmed lämna 1 års garanti.

Kortfattat innebär systemet att vi har styrt upp alla rutiner för produktframställning, laboratorietester, kvalitetskontroller m.m. Syftet är att alla ska göra rätt från början. Små misstag kan få stora konsekvenser för såväl Newbody som våra leverantörer, och för dig som konsument. Men genom att tillsammans arbeta för att upprätthålla god kvalitet hela vägen minimerar vi risken för misstag. På så vis säkerställer vi en effektiv och hållbar produktion.

Resultatet: Vi kan lämna 1 års garanti
Tack vare våra nära samarbeten med leverantörer och regelbundna uppföljningar känner vi oss trygga med våra produkter. Det gör att vi kan lämna 1 års garanti på alla produkter. Garantin gäller vid normal användning och vid hantering enligt skötselråden som du hittar i plagget eller på förpackningen.